مسکن

مطالب مربوط به : مسکن

 سرمایه گذاری در بازار مسکن

شرایط سرمایه گذاری در بازار مسکن سرمایه گذاری در بازار مسکن و زمین همواره یکی از متداول ترین و قدیمی ترین سرمایه گذاری ها از زمان های گذشته می باشد. […]


 نکاتی درباره مبلغ اجاره بهاء

عوامل تاثیر گذار در مبلغ اجاره بهاء مبلغ اجاره بهاء در مناطق مختلف به عوامل زیادی وابسته است که از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در مبلغ اجاره بهاء موقعیت ملک […]


 قیمت مسکن

عوامل تاثیر گذار بر قیمت مسکن از جمله ویژگی‌های مهم مسکن و بازار آن ، که سبب متمایز شدن آن از سایر بازارها شده است، می‌توان به ثابت نبودن قیمت […]


 تاثیر زمین بر بازار مسکن

چگونگی تاثیر زمین بر بازار مسکن تاثیر زمین بر بازار مسکن به مراتب بیشتر از سایر عوامل می باشد و با بالا رفتن قیمت زمین ، شاهد افزایش قیمت آپارتمان […]