تماس با ما

جهت هرگونه مشاوره و یا ارتباط با ما از طریق پل های زیر با ما در تماس باشید :

املاک راد شعبه ۲ سهند

دفتر: ۰۴۱-۳۳۴۰۷۵۰۰

دفتر: ۰۴۱-۳۳۴۰۷۲۰۰

مهندس راد: ۰۹۱۴۴۴۶۴۸۷۳

مهندس ستاری: ۰۹۱۴۶۹۸۱۰۳۷

املاک راد شعبه۱ سهند

دفتر: ۳۳۴۰۷۰۰۰

دفتر: ۳۳۴۰۷۷۷۷

مهندس راد: ۰۹۱۴۴۴۶۴۸۷۳

مهندس راد: 09142464061

اول املاک راد شعبه تبریز

دفتر: ۳۳۳۲۶۷۹۲

دفتر: ۳۳۳۰۷۶۴۴

مهندس راد: ۰۹۱۴۱۰۳۸۰۸۶

مهندس حسینی: ۰۹۱۴۴۰۳۹۰۱۲

مهندس جمالی: ۰۹۱۴۶۴۱۱۲۲۷